Soda Ash Euro Group

SODA ASH LIGHT Soda Ash Light jest wykorzystywana do produkcji detergentów, chemikaliów, mydeł, tekstyliów, papieru, żywności i innych związków sodu oraz dla przemysłu odlewniczego, rafinerii ropy naftowej. Więcej informacji SODA ASH DENSE Soda Ash Dense jest...

PS4

PS4 PRODUKTY PASZOWE Karmienie zwierząt domowych i leśnych poprawia skład ich diety oraz zapewnia lepsze przyswajanie potasu, magnezu i wapnia. Wykorzystywany jest do produkcji pasz uzupełniających dietę zwierząt gospodarskich (zwłaszcza przeżuwaczy) i leśnych w...

PS3.4

PS3.4 ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE Szeroka gama dostępnych soli przemysłowych pozwala nam dostosować się do potrzeb różnych branż. Może być stosowany w wielu gałęziach przemysłu.   Opakowania 25 Kg 500 Kg 1000 Kg Zastosowanie Produkcja proszków do prania i...

PS3.3

PS3.3 SÓL DROGOWA Szeroka gama dostępnych soli przemysłowych pozwala nam dostosować się do potrzeb różnych branż. Może służyć do odśnieżania dróg i chodników.   Opakowania 25 Kg 500 Kg 1000 Kg Zastosowanie Utrzymanie chodników w...

PS3.2

PS3.2 ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE BEZ ŚRODKA PRZECIWZBRYLAJĄCEGO Szeroka gama dostępnych soli przemysłowych pozwala nam dostosować się do potrzeb różnych branż. W procesie elektrolizy stosowana jest sól bez środka przeciwzbrylającego. Znajduje również szerokie...

PS3

PS3 ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE Szeroka gama dostępnych soli przemysłowych pozwala nam dostosować się do potrzeb różnych branż. Sól przemysłowa jest jednym ze składników do produkcji detergentów, proszków do prania i barwników. Znajduje również szerokie zastosowanie w...