Polish Salt Group_London_PS1

PS4

PRODUKTY PASZOWE

Karmienie zwierząt domowych i leśnych poprawia skład ich diety oraz zapewnia lepsze przyswajanie potasu, magnezu i wapnia.

Wykorzystywany jest do produkcji pasz uzupełniających dietę zwierząt gospodarskich (zwłaszcza przeżuwaczy) i leśnych w składniki mineralne. Poprawia wchłanianie potasu, magnezu i wapnia. Produkt otrzymywany jest z roztworu soli z mokrej eksploatacji naturalnych złóż soli kamiennej.

 

 

Opakowania

25 Kg

500 Kg

1000 Kg

Zastosowanie

Produkcja pasz dla zwierząt

Wzbogacenie diety zwierząt leśnych